Traditional Cache Lille Bukke Bruse by TwinCamp (1,5/3) Found it Found it Didn't find it Found it Found it
Code: GCR2T3 N55° 17.973  E10° 51.185 (WGS84) UTM  32U   E 617647  N 6129690
Size: Regular Regular    Hidden on 12-11-2005 In Nil, Denmark   

Lille Bukke BruseDet er vist på tide at få en cache på vestsiden af Storebæltsbroen! Da den eksisterende cache på østsiden hedder "Store Bukke Bruse", må denne her jo helt sikkert hedde "Lille Bukke Bruse" - denne er jo tiltænkt lavbroen/vestbroen!

Vestbroen blev bygget 1989-1994. Den er en kombineret vej- og jernbanebro, er 6.611 m lang. Vestbroen er egentlig to parallelle broer, en til vej og en til jernbane. Både broens over- og underbygning blev fremstillet i beton på en fabrik ved Lindholm på Fyn. Elementerne til Vestbroen blev fragtet ud til brostedet af flydekranen Svanen. På de 62 bropiller ligger 63 brofag. 51 fag á 110 m. og 12 fag á 82 m. Hvert brofag består af en vej- og jernbanedrager. Broens gennemsejlingshøjde er 18 m.

Her er generelle facts omkring den øvrige del af broen:
To broer og en tunnel udgør den 18 km lange, faste forbindelse over Storebælt. Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Motorvejen over Storebælt blev åbnet i 1998 og banen i 1997.
De samlede anlægsomkostninger for hele Storebæltsprojektet beløb sig til 21,4 mia. i 1988-priser. Omkostningerne blev anvendt stort set ligeligt på vej- og baneforbindelsen. Til dækning af anlægsudgifterne har A/S Storebælt optaget lån på danske og internationale kapitalmarkeder.


Østbroen: Byggeriet af Østbroen fandt sted fra 1991 - 1998. Forud gik næsten tre år med forundersøgelser og projektering.Østbroen mellem Sjælland og Sprogø er 6.790 m lang. Den består af en underbygning og en overbygning. Underbygningen i beton omfatter pyloner, ankerblokke, bropiller og landfæster. Overbygningen i stål omfatter brofag og kabler. Selve hængebroen mellem de to ankerblokke er ca. 2.700 m lang. Hængebroen består af det frie spænd mellem de to pyloner på 1.624 m plus de to sidespænd mellem pyloner og ankerblokke på hver især 535 m. Hængebroen er forbundet med 23 tilslutningsfag (14 fra Sjælland og 9 fra Sprogø).
Storebælts Østerrende, som Østbroen spænder over, er internationalt farvand. Gennemsejlingshøjden er på 65 m.


Fakta om pylonerne: Pylonerne er med sine 254 m. et af Danmarks højeste punkter. Sænkekasserne (fundamentet) til pylonerne blev støbt på en fabrik i Kalundborg og fragtet 70 km. ud til brostedet. Hver sænkekasse vejer 32.000 tons.
Resten af pylonerne er støbt på stedet, fire meter ad gangen, i en såkaldt klatreforskalling der holdt betonen tør og sikrede hærdning.


Fakta om ankerblokkene: Sænkekasserne til de to ankerblokke er ligeledes støbt i Kalundborg og fragtet til brostedet. Hver sænkekasse vejer 55.000 tons. Hele ankerblokken vejer 325.000 tons. Sænkekasserne er anbragt på stenpuder for at give dem et stabilt underlag. Resten af ankerblokkene, der i alt er ca. 63 m. høje, er, som pylonerne, støbt på brostedet.


Fakta om bropillerne og landfæsterne: Østbroens landfæster og den første bropille er støbt på stedet på grund af den lave vanddybde, mens resten af bropillerne er præfabrikerede og fragtet ud til brostedet. Der er i alt 19 bropiller, heraf 12 mellem Sjælland og den østlige ankerblok og 7 mellem Fyn og den vestlige ankerblok. En bropille vejer i gennemsnit 6.000 tons.


Fakta om kablerne: Vejbanen bæres af to parallelle kabler, som går fra den ene ankerblok over toppen af de to pyloner til den anden ankerblok. Kablerne er hver ca. 3 km. lange og 83 cm. i diameter. Hvert kabel består af en lang række tråde på 5,38 mm., og det samlede antal tråde i hvert kabel er 18.648 stk. Stålwirer blev viklet om kablerne for at holde dem sammen og endeligt efterbehandlet for at undgå rust.


Østtunnel: Østtunnelen blev bygget 1988-1996. Den er for togtrafik og er 8.024 m lang og består af to adskilte tunnelrør med et spor i hver. De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler, som dels fungerer som flugtvej dels rummer vigtige installationer. Østtunnelen er en boret tunnel. Fire boremaskiner, en i hver retning i hvert tunnelrør, blev specialfremstillet til denne opgave. Den 40 cm tykke tunnelvæg består af i alt 62.500 sammenboltede betonelementer. Elementerne blev fremstillet på en midlertidig fabrik i Halsskov. Fra havets bund til oversiden af tunnelen er der mellem 12 og 40 meter. Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 m under havoverfladen.


Sprogø: Sprogø midt i Storebælt forbinder broer og tunnel. Øen er 154 ha. I forbindelse med anlægsarbejdet er øen blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse. Den oprindelige del af øen er fredet. Øen har et rigt dyreliv, bl.a. en sjælden grønbroget tudse samt en mængde fuglearter. Hovedbygningerne på øen har fra 1922 til 1961 rummet et såkaldt pigehjem, hvor unge piger blev anbragt, hvis de blev gravide uden for ægteskabet eller på anden måde ikke passede ind i tidens normer. I dag er Sprogø ubeboet.


Cachen består af FFC, Junior FFC (må tages af børn under 15), logbog samt div. bytteting.This is a cache laying on the westside of the Great Belt Bridge. Here you can read some generel information about the bridge:
Denmark consists of the Jutland peninsula and more than 400 islands of which the largest are Zealand and Funen. Copenhagen, Denmark's capital, is located on Zealand.Among the many ferry routes which have linked the Danish islands for centuries, by far the most important has been the route across the Great Belt between Funen and Zealand. Over the years, however, storms and hard winters have frequently disrupted ferry services across the Great Belt.


On June 10, 1987 the Danish Parliament approved the construction of a fixed link across the Great Belt. Following 12 years of intensive construction work, H.M. Queen Margrethe II of Denmark inaugurated on June 14, 1998 what had then become the largest engineering project in the history of Denmark, The Great Belt Fixed Link.


The Link comprises the East Bridge, a 6,790 m long suspension bridge between Zealand and the small island of Sprogø, a 6,611 m long combined rail and road bridge between Sprogø and Funen and an 8,000 m long immersed rail tunnel between Zealand and Sprogø. At 254 m above sea level, the East Bridge's two pylons are the highest points in Denmark.


Barring unforeseen events and special weather conditions, the Great Belt is open 24 hours a day, 365 days a year. Signs provide clear information on road conditions on the bridge to motorists and warn of possible delays. These signs are operated by the police in accordance with signals from anemometers placed along the East Bridge.


Additional Waypoints

P2R2T3 - Parkering Nord.
N 55° 17.983 E 010° 50.367

PKR2T3 - Parkering v. Monarch
N 55° 17.860 E 010° 50.618


Additional Waypoints (2)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
P2R2T3   Parkering Nord. Parking Area   Google Maps     11-11-2006   N 55° 17.983 E 10° 50.367 0,86 kms W
PKR2T3   Parkering v. Monarch Parking Area   Google Maps     11-11-2006   N 55° 17.860 E 10° 50.618 0,63 kms W

Additional hints: halvvejs/halfway
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
halverwege, stenen
Traditional Cache XMAS-04 Kungsbackaskogen by Nilo (2,5/2,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GCRGEV N57° 29.047  E12° 03.044 (WGS84) UTM  33V   E 323204  N 6375116
Size: Small Small    Hidden on 4-12-2005 In Nil, Sweden   

 
Kungsbackaskogen är ett rekreationsområde som anlades redan på 1800-talet. Här finns promenadstigar, elljusspår och en spännande lekplats för barn. Allt på gångavstånd från innerstaden.

 

Cachen ingår i serien XMAS 2005 och öppnades 2:a advent.


Kungsbackaskogen (forest of Kungsbacka) is a nice recreation area. It´s close to E6 and you can park at N57° 29.306 E12° 03.698. The cache was originally placed to be a part of the XMAS 2005 series.


Additional hints: SWE: Under en gran naturligtvis! ENG: Under a spruce of cource!
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Kungsbackaskogen är ett rekreationsområde som anlades redan på 1800-talet. Kungsbacka Skogen ÄR ETT rekreationsområde dat anlades Redan på 1800-talet. Här finns promenadstigar, elljusspår och en spännande lekplats för barn. Har Finnen promenadstigar, elljusspår en een spannend lekplats för schuur. Allt på gångavstånd från innerstaden. Delicious gångavstånd från innerlijke plek.
Cachen ingår i serien XMAS 2005 och öppnades 2:a advent. De cache in de serie Xmas 2005 en öppnades 2: een opkomst.
Kungsbackaskogen (forest of Kungsbacka) is a nice recreation area. Kungsbacka bos (bos van Kungsbacka) is een mooi recreatiegebied. It´s close to E6 and you can park at N57 ° 29.306 E12° 03.698. Het is dicht bij de E6 en u kunt parkeren op N57 ° 29.306 E12 ° 03.698
Onder een spar van cource!

Traditional Cache Klovsten by Hagbard Handfaste (1,5/2) Found it Found it Write note Found it Found it
Code: GC148NR N57° 29.322  E12° 02.914 (WGS84) UTM  33V   E 323096  N 6375632
Size: Small Small    Hidden on 10-7-2007 In Nil, Sweden   


Klovsten är idag ett namn som de flesta närboende förknippar med återvinningsstationen men många känner inte till bakgrunden till namnet.
Klovsten kommer från Klövsten, den kluvna stenen, som märker ut gränsen mellan Tölö, Vallda och Kungsbacka socknar.
Klövsten var också en rastplats på lagom avstånd från Kungsbacka.
När människor och djur var på väg till Kungsbacka torg med potatis, ägg, frukt och andra handelsvaror var det vanligt att rasta vid Klövsten. Många gick till fots med börda på ryggen eller dragkärra. Andra hade häst och kärra.
Hästfororna körde ner med vagnshjulen i en närliggande damm där hästarna kunde dricka och vagnshjulen kunde blötas om naven blivit varma så ekrarna börjat skramla.
Sägnen säger att fotgängare gömde sina dåliga träskor i Klövstens spricka för att byta till finare skor inför besöket i Kungsbacka.


Additional hints: top of crack
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
top van crack
Traditional Cache Hjulby mose by Fynbo (1/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC17VT5 N55° 19.894  E10° 44.029 (WGS84) UTM  32U   E 609987  N 6133058
Size: Regular Regular    Hidden on 18-12-2007 In Nil, Denmark   

bug (This cache may contain travel bugs)
Prodrive's First Anniversary (ref = TB1KHYR)

Hjulby mose er et dejligt område, hvor man kan benytte vejene der krydser gennem området, og opleve mosen tørskoet. Men det er ikke skovens stille ro man skal søge her.
Mosen startede oprindeligt nord for motorvejen. Man ville helst have undgået at lægge vejen gennem mosen, men på grund af den videre linieføring var det ikke muligt. Hele mosen skulle, i vejens bredde, graves væk indtil man nåede fast bund. Det er så det sted i Danmark, hvor man har gravet længst i for at bygge en vej. 23,60 meter blev der målt fra det dybeste sted til jordoverfladen.
De lave let sumpede græsmarker, vandet i mosen og det tætte krat virker som en magnet på dyrelivet, og der er mulighed for nogle gode oplevelser. Men ikke kun dyr er tiltrukket af området. Der skulle i følge historikerne have ligge en kongsgård i nærheden. Men resterne af den er aldrig blevet fundet. Så hvis man falder over et stolpehul må man godt lige tage koordinatet, og skrive det i loggen.


The moor at Hjulby is a great area - you may use the roads crossing thru the area and expirience the area dryfooted. But it is not the quiet of the woods one should seek here.
Originally the moor started north of the freeway. The would have avoided to put the freeway thru the moor, but because of the further linedrawing of the freeway, this was not possible. All of the moor should, in the complete width of the road, be removed until solid ground was reached. This is the place in Denmark where most soil has been removed to build a road. 23,60 meters was meassured from the deepest place to the surface of the earth.
The low swampy grassfields, the water in the moor and the dense bush is like a magnet to the animal life - great nature expierences are possible. Not only animals are attracted to this area. According the the historians, a royal farm should have been in the area - though the remains was never found. If you stumble over a pole hole, please log the coordinates.


Additional Waypoints

PK17VT5 - Parkering
N 55° 19.770 E 010° 44.345


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK17VT5   Parkering Parking Area   Google Maps     8-12-2007   N 55° 19.770 E 10° 44.345 0,40 kms SE

Additional hints:
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
geen hint
Traditional Cache Old cherry tree by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC198RG N55° 19.871  E10° 43.287 (WGS84) UTM  32U   E 609204  N 6132996
Size: Small Small    Hidden on 16-2-2008 In Nil, Denmark   


Ude i Hjulby mose står et træ. Men ikke et hvilket som helst træ. På latin hedder Prunus avium, der direkte oversat betyder fuglenes kirsebær. Jeg kan ikke sige hvor gammelt det er , men det er langt over 100 år. Det er jeg helt sikker på. Denne gamle kæmpe har overlevet adskillige storme og orkaner, hvilket i sig selv er lidt af en præstation i den bløde mosejord. Træet har gennem tiderne udviklet en fantastisk flot stamme. "Smuk som en kvindes krop" ville min lærer i plantekendskab på gartnerskolen helt sikkert have sagt. Og uden videre at skulle komme ind på det må jeg vedgå at det er en speciel og meget smuk stamme.
Det er tilladt at plukke kirsebær når den tid kommer...... hvis man kan nå!


Additional Waypoints

PK198RG - Old cherry tree
N 55° 19.770 E 010° 44.345


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK198RG   Old cherry tree Parking Area   Google Maps     18-3-2008   N 55° 19.770 E 10° 44.345 1,13 kms E

Additional hints: Kan ikke logges fra nødsporet.
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Kan niet aanmelden vanaf nødsporet.
Traditional Cache Naturstien 1 by Fynbo (1/2) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC198RK N55° 19.804  E10° 44.561 (WGS84) UTM  32U   E 610554  N 6132905
Size: Regular Regular    Hidden on 18-3-2008 In Nil, Denmark   


Naturstien går her langs Hjulby sø, men fortsætter helt ind til Nyborg bygrænse. Hjulby sø er privatejet og er cirka 50 tdl. stor. Søen har en max. dybde på 3,5 meter. I søen kan der blandt andet fanges gedder, sandart, ørreder og ål. Søen gennemstrømmes af Ladegårds åen. Området er ønsket som vådområde, der kan fjerne store mængder næringsstoffer fra åvandet.
Under svensker krigen i 1659, og specielt den 14. november, var det her den svenske hær fik nogle tørre tæsk. Svenskerne havde set området som det optimalt for deres rytteri, men danskerne angreb gennem hjulby mose, hvor hestene ikke var til meget hjælp. Svenskerne trak sig tilbage under store tab til Nyborg slot, hvor de til sidst måtte overgive sig. Idag er der langt mere fredeligt, og der er mulighed for at opleve et rigt dyreliv.
Støvler kan til tider være nødvendig!


 


Additional Waypoints

PK198RK - Naturstien 1
N 55° 19.770 E 010° 44.345


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK198RK   Naturstien 1 Parking Area   Google Maps     18-3-2008   N 55° 19.770 E 10° 44.345 0,24 kms W

Additional hints:
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
geen hint
Traditional Cache Naturstien 2 by Fynbo (1/2,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC198RN N55° 19.860  E10° 44.767 (WGS84) UTM  32U   E 610769  N 6133014
Size: Regular Regular    Hidden on 18-3-2008 In Nil, Denmark   


Naturstien går her langs Hjulby sø, men fortsætter helt ind til Nyborg bygrænse. Hjulby sø er privatejet og er cirka 50 tdl. stor. Søen har en max. dybde på 3,5 meter. I søen kan der blandt andet fanges gedder, sandart, ørreder og ål. Søen gennemstrømmes af Ladegårds åen. Området er ønsket som vådområde, der kan fjerne store mængder næringsstoffer fra åvandet.
Under svensker krigen i 1659, og specielt den 14. november, var det her den svenske hær fik nogle tørre tæsk. Svenskerne havde set området som det optimalt for deres rytteri, men danskerne angreb gennem hjulby mose, hvor hestene ikke var til meget hjælp. Svenskerne trak sig tilbage under store tab til Nyborg slot, hvor de til sidst måtte overgive sig. Idag er der langt mere fredeligt, og der er mulighed for at opleve et rigt dyreliv.
Gummistøvler kan til tider være nødvendig. 


 


Additional Waypoints

P1198RN - Naturstien 2
N 55° 19.770 E 010° 44.345

P2198RN - Naturstien 2
N 55° 19.460 E 010° 45.528


Additional Waypoints (2)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
P1198RN   Naturstien 2 Parking Area   Google Maps     18-3-2008   N 55° 19.770 E 10° 44.345 0,47 kms W
P2198RN   Naturstien 2 Parking Area   Google Maps     18-3-2008   N 55° 19.460 E 10° 45.528 1,09 kms SE

Additional hints: Sten
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Sten
Traditional Cache Plantagen - I skudlinien. by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CMRM N55° 18.078  E10° 49.521 (WGS84) UTM  32U   E 615881  N 6129838
Size: Regular Regular    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   


Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CMRM - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CMRM   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,46 kms W

Additional hints: Ved stub
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Door stub
Traditional Cache Plantagen - Slyngveninder? by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CMRR N55° 18.006  E10° 49.666 (WGS84) UTM  32U   E 616038  N 6129709
Size: Small Small    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   


Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CMRR - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CMRR   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,65 kms NW

Additional hints: ikke ved men i
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
niet door mannen in
Traditional Cache Plantagen - Lad der være fest! by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CMRZ N55° 17.978  E10° 49.481 (WGS84) UTM  32U   E 615844  N 6129652
Size: Regular Regular    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   

bug (This cache may contain travel bugs)
Berlin 2006 Geocoin (ref = TB188RG)

Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CMRZ - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CMRZ   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,51 kms NW

Additional hints: Stor stub
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Grote stub
Traditional Cache Plantagen - Skæl i håret. by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CMT0 N55° 18.101  E10° 49.344 (WGS84) UTM  32U   E 615693  N 6129876
Size: Regular Regular    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   


Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CMT0 - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CMT0   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,27 kms W

Additional hints: stamme som en stol
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
stam als een stoel
Traditional Cache Plantagen - Skt. Knud. by Fynbo (1/1) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CMT2 N55° 17.843  E10° 49.451 (WGS84) UTM  32U   E 615819  N 6129401
Size: Small Small    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   


Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CMT2 - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CMT2   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,68 kms NW

Additional hints: Mere fugl end fisk
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Mere fugl einde vis
Traditional Cache Plantagen - I første række. by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CMT5 N55° 17.958  E10° 49.144 (WGS84) UTM  32U   E 615488  N 6129605
Size: Regular Regular    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   


Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CMT5 - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CMT5   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,36 kms N

Additional hints: Ved lille eg under caprifolie
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Bij beetje I onder capri folie
Traditional Cache View over Nyborg. by Fynbo (2/2) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CYRR N55° 18.127  E10° 48.332 (WGS84) UTM  32U   E 614621  N 6129897
Size: Regular Regular    Hidden on 21-6-2008 In Nil, Denmark   


På dage med klart vejr er der en fantastisk udsigt over byen og fjorden. Volden er lavet som støjvold for at dæmpe larmen fra havnen. Kommer du på dage hvor der er aktivitet på havnen, har du en hel klar fornemmelse hvorfor. Holder du på hjørnet Provst Hjortsvej og Kystvej ligger det gamle børnehospital inde bag træerne. Stedet har også været epileptikerhjem, der blev bomberamt under 2. verdenskrig. Området ind mod byen inderholder inden for kort afstand børnehave/vuggestue, fødevarevirksomheder og kemisk destruktionsanstalt (Kommune kemi). En ganske særpræget sammenblanding.

Det er fra kommunens side planlagt at der skal sættes bænke op så det ligesom bliver et lidt mere officelt udsigtspunkt. Men vejen fra ide til handling er nogle gange lidt lang.


Additional hints: Enlig havtornebusk
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Enlig havtornebusk
Traditional Cache Plantagen - Unter den Linden. by Fynbo (1,5/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1CZN4 N55° 18.011  E10° 49.297 (WGS84) UTM  32U   E 615648  N 6129708
Size: Small Small    Hidden on 25-6-2008 In Nil, Denmark   


Plantage.... det ord der skurer allermest i en gartners øre. Men en dag tog jeg alligevel mod til  mig og gik derind. Og hvad finder man? En rigtig frodig skove med et rigt dyreliv. Plantager er som reglen ellers ensforming og triste beplantninget, men her er der et væld af forskellige planter, og flere specielle miliøer. Plantagen ligger på et områder der under Nyborgs tid som garnisionsby var skydebane. Det smager lidt af fisk da golfbanen ligger lige ved siden af. Så er der da stadig "kugler" der hvisler gennem luften. Rundt langs vandet går en kirkesti til Slipshavn. Stien er i dag betegnet som natursti. Risikoen for "meteor-nedslag" fra golfbanen er minimal, dog er risikoen meget størrer hvis man går af stien mod Slipshavn.


 


Plantage cacherne er en serie på 7 caher plus en finale cache. Man kan gå til finalecachen, men man kan også vælge at køre ud til parkeringskoordinatet.


Cacherne i serien er :


Plantagen - I første række.


Plantagen - Skæl i håret.


Plantagen - Skt. Knud.


Plantagen - I skudlinien.


Plantagen - Lad der være fest!


Plantagen - Slyngveninder?


Plantagen - Unter den Linden.


Og til sidst Finalecachen:


Slipshavn skov - finalen.


 


Additional Waypoints

PK1CZN4 - Plantage serien
N 55° 18.153 E 010° 49.108


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1CZN4   Plantage serien Parking Area   Google Maps     25-6-2008   N 55° 18.153 E 10° 49.108 0,33 kms NW

Additional hints: Lindebusk
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Lind Busk
Traditional Cache Æg nr. 13 - Under E20 by Twincamp (1,5/1) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1ER2D N55° 19.961  E10° 47.693 (WGS84) UTM  32U   E 613858  N 6133280
Size: Micro Micro    Hidden on 31-7-2008 In Nil, Denmark   


Denne cache er lagt ifm. eventet "Hønen, Hanen og de fyrretyve høns".
...

...
Flere steder i Nyborg skal man under eller over motorvejen E20 for at komme rundt i byen. Ved denne cache kører man under for at komme til det nordlige Nyborg
...
...
...
Because of the Highway E20 runs through Nyborg, there are several bridges in the city. Here is one of them.
...

Webmaster: Stine Sulbæk


Additional Waypoints

PK1ER2D - Parkering!
N 55° 20.047 E 010° 47.709


Additional Waypoints (1)
Code Name Type Links Comments Date Coordinates Distance
PK1ER2D   Parkering! Parking Area   Google Maps     8-9-2008   N 55° 20.047 E 10° 47.709 0,16 kms N

Additional hints: Magnetisk
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Magnetische
Traditional Cache Æg Nr. 12 - Highway Stop Ant. Nord by TwinCamp (1,5/1) Found it Found it Found it Needs Maintenance Found it
Code: GC1FBXG N55° 23.923  E11° 22.610 (WGS84) UTM  32U   E 650516  N 6141732
Size: Small Small    Hidden on 6-9-2008 In Nil, Denmark   

Denne cache kan som sin bror på den sydlige side enten tages i forbindelse med et stop på rastepladsen - men også uden egentlig at komme ned på motorvejen, idet der er adgang fra Skovvejen. Man kan således besøge den anden på den modsatte side af motorvejen ved at gå over broen og ned på modsatte side. Ren luksus for motorvejs geocachere.
Begge rastepladser bruges også af andre med hang til diskrete gemmesteder! Så vogt dig når du bukker dig ned - noget kunne komme bag på dig.
This Highwaystop cache can as it's counterpart on the other side either be taken directly from the highway, but also from Skovvejen via the bridge going over the highway. You may stop on either side - and then walk to the other cache.
Pure luxury for highway geocachers.
Be aware that both these places are used by other people who also like discrete hidingplaces. Like the ones known as Ben Dover, so take care when you bend over.

Additional hints:
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Deze snelweg Stop cache kan als het is tegenhanger aan de andere kant worden genomen, hetzij rechtstreeks vanaf de snelweg, maar ook uit Skovvej via de brug gaat over de snelweg. You may stop on either side - and then walk to the other cache. U kunt stoppen met aan beide zijden - en dan lopen naar de andere cache.
Pure luxury for highway geocachers. Pure luxe voor de snelweg Geocaches.
Traditional Cache Æg Nr. 14 - Highway Stop Ant. Syd by TwinCamp (1,5/1) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1FBXM N55° 23.884  E11° 22.845 (WGS84) UTM  32U   E 650766  N 6141668
Size: Small Small    Hidden on 6-9-2008 In Nil, Denmark   

bug (This cache may contain travel bugs)
Maestra (pink) (ref = TBDC8F)
Denne cache kan som sin bror på den nordlige side enten tages i forbindelse med et stop på rastepladsen - men også uden egentlig at komme ned på motorvejen, idet der er adgang fra Skovvejen. Man kan således besøge den anden på den modsatte side af motorvejen ved at gå over broen og ned på modsatte side. Ren luksus for motorvejs geocachere.
Begge rastepladser bruges også af andre med hang til diskrete gemmesteder! Så vogt dig når du bukker dig ned - noget kunne komme bag på dig.
This Highwaystop cache can as it's counterpart on the other side either be taken directly from the highway, but also from Skovvejen via the bridge going over the highway. You may stop on either side - and then walk to the other cache.
Pure luxury for highway geocachers.
Be aware that both these places are used by other people who also like discrete hidingplaces. Like the ones known as Ben Dover, so take care when you bend over.

Additional hints:
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
Deze snelweg Stop cache kan als het is tegenhanger aan de andere kant worden genomen, hetzij rechtstreeks vanaf de snelweg, maar ook uit Skovvej via de brug gaat over de snelweg. You may stop on either side - and then walk to the other cache. U kunt stoppen met aan beide zijden - en dan lopen naar de andere cache.
Pure luxury for highway geocachers. Pure luxe voor de snelweg Geocaches.
Traditional Cache Hestekrigen by Fynbo (1/1,5) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1FEXN N55° 20.091  E10° 47.892 (WGS84) UTM  32U   E 614062  N 6133527
Size: Regular Regular    Hidden on 21-8-2008 In Nil, Denmark   

I 200 årets for Spaniernes undsættelse fra Danmark

I august 2008 er det 200 år siden Napoleons Spanske tropper i Danmark, undsagde Napoleon og lod sig udskibe fra Langeland, og fragte hjem til Spanien af engelske troppeskibe.

Det første skridt på vejen til udskibningen blev taget af den spanske Løjtnant Fabregues fra tropperne i Spodsbjerg på Langeland, der simpelthen tog med en båd mellem Langeland og Sjælland, for at kontakte engelske skibe, og tilbyde sig selv som instrument til kontakt mellem englænderne og de spanske tropper i Danmark. Efter kontakten var etableret, foregik der i løbet af ganske få dage nogle hæsblæsende spanske troppebevægelser fra forskellige steder i Jylland til Nyborg på Fyn, hvorfra tropperne blev overført til Langeland, for der at afvente ankomsten af de engelske troppetransportskibe.

Hestekrigen ved Nyborg

Da det spanske kavaleri skulle overføres fra Nyborg til Langeland, kunne deres heste ikke tages med ombord. La Romana, var imidlertid en stor elsker af heste og kunne ikke få over sit hjerte at skulle nedskyde hestene, han gav derfor ordre om, at hestene skulle slippes fri. Nu skete der så det forunderlige, at en 5-600 andalusiske heste løb vrinskende om på marken, ordnede sig eskadrevis og angreb derefter nyborgensernes græssende heste med forbenene, indtil de alle var dræbte. Derpå begyndte de spanske heste en indbyrdes kamp, så markerne til sidst var dækkede af døde og lemlæstede heste. Stillet overfor denne bizarre kendsgerning, gav Romana til sidst befaling om at dræbe hestene, og nyborgenserne drog derefter ud med deres bøsser og gav hestene nådeskuddet.

Samme aften, d. 11. blev den spanske General La Romana modtaget med fuld militær honnør på H.M.S. Superb. Det spanske tropper som havde klaret at nå frem til Nyborg, satte sejl med kurs mod Langeland d. 12., men pga. vindforholdene nåede de først frem d. 13.

Cachen er udarbejdet i samarbejde med Præceptor, der er kommet med ideen og grundlaget for cachebeskrivelsen.
Additional hints:
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
geen hint
Traditional Cache Helsingborgs Idrottsmuseum by Team MEJ (1,5/2) Found it Found it Found it Found it Found it
Code: GC1K7ZH N56° 02.477  E12° 42.017 (WGS84) UTM  33V   E 356739  N 6213060
Size: Micro Micro    Hidden on 28-12-2008 In Nil, Sweden   

SVE
Helsingborgs Idrottsmuseum, beläget på Carl Krooks gata 10 i Helsingborg, speglar Helsingborgs idrottshistoria genom idrottsföremål, bilder, utställningar, ett omfattande arkiv samt en växande samling skulpturer av kända idrottsutövare i staden.
Träskulpturerna på Helsingborgs Idrottsmuseum är gjorda av den finske träskulptören Risto Karvinen. Först kom ”Discobolos – Diskuskastaren”. Skulpturen är gjord i helfigur. En annan skulptur, också i helfigur, är av landslagsmannen i fotboll Henrik ”Henke” Larsson. Henrik började sin fotbollsbana i Högaborgs Bollklubb. Därefter har det varit spel i Helsingborgs Idrottsförening och i ett antal europeiska storklubbar.
Reliefserien med fem framstående fotbollsmålvakter är unik. De fem Helsingborgarna är Sigge Lindberg, Folke Friis, Karl ”Kalle” Svensson, Henry Christensson och ”Nina” Malmquist. De fyra första spelade i HIF. Henry stod i skuggan av Kalle och flyttade till IFK Malmö där han blev mycket uppskattad. ”Nina” stod i mål för Råå Idrottsförening. Den mest kända av de fem är naturligtvis Kalle Svensson kallad ”Rio-Kalle” efter sin fantastiska målvaktsinsats vid VM i Brasilien 1950. En helfigur i trä av Kalle finns på Idrottsplatsen Olympia.
Reliefer i trä finns också av John ”Bill” Pettersson, legendarisk ledare i HIF, Helsingborgs Mr Handboll Åke Olsson och konståkerskan Lotta Falkenbäck. Brottaren Kazim Ayvaz, född i Turkiet, blev guldmedaljör i lättvikt vid OS i Tokyo.
Under våren 2009 kommer avtäckning av tre nya reliefer att göras nämligen Sally Bauer, simmare, Torbjörn Blomdahl, professionell biljardspelare och Johan Wissman, OS-deltagare i friidrott. Sally betraktades som en av världens starkaste kvinnliga långdistanssimmare med en rad prestationer bakom sig som simning över Öresund, Kattegatt, Ålands hav och Engelska kanalen. Sally (1910-2001) har gett namn åt Sally Bauerskolan i Helsingborg.
ENG
The Sport Museum of Helsingborg (Helsingborgs Idrottsmuseum) is situated at Carl Krooks gata 10 in Helsingborg and covers the sport history of Helsingborg through sport objects, pictures, exhibitions, an extensive archive as well as a growing collection of sculptures of well known sportsmen of Helsingborg.
The wooden sculptures at the Sports museum of Helsingborg are made by the Finnish sculptor Risto Karvinen. First came “Discobolos – The discus thrower” and then the football player Henrik “Henke” Larsson born in Helsingborg and well known from a professional career in Europe.
The series of wooden reliefs of five successful goal keepers from Helsingborg are unique. The five football players are Sigge Lindberg, Folke Friis, Karl “Kalle” Svensson, Henry Christensson and “Nina” Malmquist. The most famous of the five is Kalle called “Rio-Kalle” after, among others, his success at the football World Champion ship in Brazil 1950. A sculpture of Kalle is also placed at the sports arena Olympia.
Wooden reliefs can also bee seen of John “Bill” Pettersson, Chairman during 43 years in Helsingborgs IF, Mr Handball of Helsingborg Åke Olsson, the figure skating artist Lotta Falkenbäck and the wrestler Kazim Ayvaz.
In the spring of 2009 another three wooden reliefs will be inaugurated of well known people born in Helsingborg, namely Sally Bauer, long distance swimmer (Öresund, Kattegatt, Åland’s sea and the English Channel), Torbjörn Blomdahl, professional billiards player and Johan Wissman, sprinter in athletics.

http://www.idrottsmuseum.org/index.html

Additional hints: SVE: Betala ENG: Pay
GSAK Note 2009-04-21 by GSAK
SVE: Gratis
(Decrypted Hints)
ENG: Pay