DICKERDACK II

(english listing below the picture)

Deze niet erg moeilijke multicache is een kleine twee kilometer lang en kan makkelijk binnen een uurtje gedaan worden. De route bevindt zich geheel in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Hondenbezitters opgelet: de hele route ligt in een gebied waar honden vrij rond mogen lopen !

Een goede parkeerplaats vind je op N52 21.003 E6 27.381, maar je kunt ook bij WP1 je auto kwijt, mits je niet bang bent voor een paar kuilen en mogelijk een beetje modder.

Let op : Alle aanwijzingen hebben iets met bomen te maken.

(For the English version see below)

WP1 : N52 20.792 E6 27.276
Bij dit waypoint staat een bankje. Als je erop gaat zitten kijk je uit op een speeltoestel. Hoeveel Tom Poezen vind je daar? Het antwoord plus 1 geeft het cijfer voor A (A = ? + 1)
(Tip: aternatieve vraag bij de engelse omschrijving...)

WP2 : N52 20.824 E6 27.466
Hoeveel spijkers vind je in dit stukje hout? Het antwoord = B

WP3 : N52 20.878 E6 27.527
Ergens bij/in/op/aan/onder deze driestammige den vind je de bijna complete breedtegraad van WP5. Nu pal noord naar
:

WP4 : N52 20.913 E6 27.527
Ergens bij/in/op/aan/onder deze tweestammige berk aan de rand van het veldje vind je de bijna complete lengtegraad van WP5.

Vul nu in op de ontbrekende plaats in het gevonden N-coördinaat: het kwadraat van A (A x A)
en op de ontbrekende plaats in het gevonden E-coördinaat: B min 1 (B - 1)
en ziedaar, de coördinaten van :

WP5
Het lijkt bijna meer op een stekelvarken dan een boom, eigenlijk….
Ga vanaf zijn voormalige voet nog 10 x A meter in 6 x B richting om de cache te vinden.

(projectie: 10 x A mtr in 6 x B richting)stekelvarkentom poesspoiler

Dickerdack Revisited

This not very difficult multicache is just over a mile long and can easily be done within an hour. The trail is completely in the National Forest Sallandse Heuvelrug. Dogowners attention: the entire trail is within an area where your dogs are allowed to walk and run free!

There is a good parking area at N52 21.003 E6 27.381, but you can also park directly at WP1, if you don’t mind a couple of bumps and possibly some mud.

Attention: All clues have something to do with trees.


WP1 : N52 20.792 E6 27.276
At this waypoint you find a wooden bench. The seat of the bench consists of how many planks? The answer = A.

WP2 : N52 20.824 E6 27.466
How many nails do you count in this small piece of wood? The answer = B.

WP3 : N52 20.878 E6 27.527
Somewhere at/in/on/near/under this threetrunked pine you’ll find the almost complete latitude of WP5. Now go straight north to

WP4 : N52 20.913 E6 27.527
Somewhere at/in/on/near/under this twotrunked birch at the edge of a small field you’ll find the almost complete longitude of WP5.

Now enter A square (A times A) into the empty place in the N-coördinate, and B minus 1 (B-1) into the empty place in the E-coördinate and behold: the coördinates of :

WP5
It almost looks more like a porcupine than a tree, actually… Place yourself at it's foot.
Now you can find the treasure at 10 x A meters in 6 x B degrees direction...

(projection: 10 x A mtr in 6 x B direction)